Genti begyes

Flandriából (az Északi-tenger melléke Belgiumban és Hollandiában) származik. Származási, illetve rokonsági kapcsolatban áll az ó-holland begyessel és a pomerániai begyessel.

Teste erős és széles, törzsét viszonylag alacsony lábak támasztják alá. Jellemző a test lábak előtti részének emelt, a lábak mögötti részének csaknem vízszintes tartása és a hosszú nyak előtt helyezkedő igen nagy begye.

A fej rövid, jól lekerekített, enyhén emelkedő homlokkal. Szemei élénkek, a szemgyűrűk finom szövetűek és keskenyek, a tollazat színéhez alkalmazkodva világosak, szürkéskékek vagy sötétek. A fehérek, a dominikánusok és a kék farkúak írisze sötét, az egyéb színűeké narancsvörös. A közepes hosszúságú és erős csőr világos a kékek és a világos színváltozatok esetében, a sötéteké szaruszínű vagy fekete, de a csőrkávák színének nincs jelentősége. A csőrdudorok mérsékelten lejtenek. A nyak hosszú, a felfújt begy igen nagy, a mell és a hát irányából széles kerülettel indul, legnagyobb körméretét a nyak közepe táján éri el. A mell erős, a mellcsont hosszú és jól fejlett izomzattal fedett. A hát majdnem vízszintes, viszonylag rövid, vállban széles és mérsékelten homorú. A jól zárt, a test oldalaihoz simuló szárnyak szélesek. Az evezők vége a farkon fekszik, amely a test egyéb méreteihez viszonyítva rövid, tőben széles, vége felé elkeskenyedő. A közepesnél hosszab lábak széles távközűek, hosszú sarkantyút és hosszú, erős tollakból álló, tányérszerűen a talajra fekvő talptollazatot viselnek. A tollazat sűrű, tömött. a testhez simuló.

Színváltozatok. Egyszínűek: feketében, fekete szárnyszalagos kékben, kovácsolt kékben, vörösben, sárgában, kék-, vörös-,  sárgafakóban  és fehérben. Szívesek (tarkák): ugyanezekben a színekben, dominikánumok: fekete, kék, vörös, sárga és kékfakószínben. Tigrisek és babosak: fekete, vörös és sárga babozással.

Az egyszínüek pigmentáltsága tiszta és intenzív. Fehérek és szívesek félhold alakú begyfoltja, amely nem érhet a szemekig, hasa, combtollazata, lábtollazata, háta és 7-10. szélső evezője. A szíves feketék, kékek, kékfakók és vörösfakók farka színes, a többi színváltozaté fehér.

A dominikánusok feje, begyének felső része, háta, szárnyai (a válltollazat kivételével), hasa, comb- és lábtollazat, valamint farokéke  fehér. A nyak fehérségének a tarkóról mindkét oldalon azonos ívelésel kell elérnie a begy közepe alá. A tigrisek színes fedőtollai között a fehér babozottság egyenletesen elosztott. Az evezők és a farok színesek. A babosak tarkázottsága fehér alapon egyenletesen szétszórt. A babozottság az evezőkre és a kormánytollakra is kiterjed. A kékfarkúak fejtetője kék színnel enyhén babozott, a farok a fedővel és a támasztóval együtt mosottan világoskék, a szárnyszalagok sötétek, a tollazat többi része tiszta fehér.