Szász begyes

Szászországban és Thüringiában a múlt század második felében Holland begyes és Francia begyes keresztezésével állították elő. Származására utal az a tény, hogy még az első világháborút közvetlenül megelőző években is ,,Hollnadi”, ,,Szászhollnadi” és ,,Szász” névmegjelöléssel emlegették. Ebben az időben a fehérszalagos és szalagnélküli izabellák voltak a legkedveltebbek és a legelterjedtebbek, s egyszersmind az egész földkerekség legszebb begyes galambjai. A II. világháború után minden színben kitenyésztették.

 

Összbenyomás: Karcsú, meredek testtartású, hosszúlábú, középnehéz testű, élénk vérmérsékletű, 38-40 cm hosszú, begyes fajta.

Testfelépítés, testtartás: Hosszú, tollal dúsan fedett lábain nyugvó teste meredek tartású, de a szemeken át bocsátott függőleges a lábak előtt ér földet.

Fej: Közepes hosszúságú, keskeny, a homlok mérsékelten magas, a tarkó jól lekerekített.

Szem: A szivárványhártya sárga, vagy sárgásvörös, fehéreké sötét színű. A szemgyűrű színe a tollazat színének megfelelően halvány hússzíntől kékesszürkéig változik.

Csőr: Vékony és hosszú, csupán tövénél szélesedő. Világos szaruszínű a fehéreken, izabellákon, sárgákon és vöröseken, sötét szaruszínű a kékeken és a feketéken. Az orrdudorokon simák, fehéren porozottak.

Nyak: Minél hosszabb. A begy nagy, hosszúkás, körmérete a fej közelében a legnagyobb, fokozatosan keskenyedve a mellig ér. A tarkótól a vállak irányába enyhe ívben fut le.

Mell: Lehetőleg hosszú, de nem előredomborodó. A törzs lábak előtti része hosszú, s csinos derekat képez.

Hát: Hosszú és keskeny, a farok irányába meredeken lejtő.

Szárnyak: Hosszúak és keskenyek, a vállbúbok lazán simulók. A szárnycsúcsok a farkon egymást érintve fekszenek, annak végét csaknem elérik.

Farok: Rövid, keskeny, az erősen lejtő hát folytatásaként, azzal egyenest képez.

Lábak: Hosszúak, a combok jól kirajzolódnak. A sarkantyú- és lábtollak dúsak és hosszúak.

Tollazat színe, rajza, szerkezete: A dús, de nem laza tollazat testhez simuló. Előfordulnak feketék, kékek, vörösek, sárgák és izabellaszínűek fehér szárnyszalagokkal vagy a nélkül, kékek fekete szárnyszalaggal, kékkovácsoltak, pacsirtaszínűek és fehérek. Míg az egyszínűeknél az intenzív-, addig a szalagosoknál a halvány színek kívánatosak.

Gyűrűméret: 11 mm

Súlyos hibák: Vastag, idomtalan test, rövid nyak, hosszú hátsórész és farok. Rövid lábak, rossz szín és szabálytalan szárnyszalagok.

Enyhe hibák: Kissé lapos fejtető, sarkos homlok- és tarkóvonal. A farok fölött találkozó vagy egymást enyhén keresztező szárnyvégek.