Hanna begyes

Összbenyomás: Strasszer rajzú, a morvaországi Hana-síkságról származik, ahol 1880-ban tenyészették ki stasszerek, pomérániai begyesek és angol begyesek keresztezésével, hivatalosan 1925-ben standardizált.

Testfelépítés, testtartás: Erős, edzett, karcsú, 48-50 cm hosszú törzsű, hosszúlábú, meredek testtartású galambok.

Fej: Közepes nagyságú, a test méreteihez viszonyítva inkább kicsi, enyhe ívben boltozott. Teljes fúváskor részben a begy felületébe mélyed.

Szem: Élénk. A pupillát narancsvörös szivárványhártya keretezi. A szemgyűrűk keskenyek, halvány, pergamenszínűek.

Csőr: Közepes hosszúságú, tőben erős, kissé lefele irányuló, feketéké és kékeké sötét szaruszínű. Vörösek és sárgák csőre világos, enyhe rózsaszín árnyalattal. Az orrdudorok sima felületűek, fehéren porozottak, sötét színű példányokon erősebben fejlettek.

Nyak: Hosszú, függőleges tartású. Hosszától függ a körte alakú, felső részén legnagyobb körméretű begy alakja és nagysága.

Mell: Keskeny, emelt, kissé előre domborodó, a begybe enyhe befűződéssel megy át.

Hát: A vállaktól a farok felé meredeken lejtő, mérsékelten vájt.

Szárnyak: Erősek, az alakkal összhangban szélesek és hosszúak. Az evezők a kormánytollakon fekszenek. Az ellenkező oldali szárnyak csúcsa enyhén kereszteződik.

Farok: Zárt, iránya a hát, illetve a derék irányát követi. Vége mintegy 4 cm-rel ér túl az evezőtollak hegyén.

Lábak: 17 cm hosszúak, egyenesek, nem egészen szűkállásúak, tollal dúsan fedettek.

Gyűrűméret: 11 mm.

Tollazat színe, rajza, szerkezete: A testhez jól simuló dús és tömött tollazat rajza azonos a Strasszer fajta rajzával, de kisebb eltérések még gyakran mutatkoznak. Előfordulnak a négy alapszínben szárnyszalag nélkül, valamint fehér szárnyszalagokkal, a kékek fekete szárnyszalagokkal is. A szalag nélküliek között fehérfarkú változat is akad. Vannak pikkelyesek is.

Súlyos hibák: Nehéz, esetlen vagy alacsony termet. Széles és előreálló mell. Rövid nyak és a begy vele kapcsolatos hibái. Rövid vagy túl hosszú-, görbe, túlságosan szűk, vagy az előírtnál tágabb állású lábak, hosszú sarkantyútollak. A rajz durva hibái: fehér evező-, vagy kormánytollak, színes papucs-, és lábtollazat, a színes tollmezők fehér tarkázottsága.

Enyhe hibák: Sötét-, vagy tört szivárványhártya, a begyre a kívánatosnál jobban lehúzódó, de szabályosan kerekedő nyakrajz. A papucsban előforduló egyes színes tollak.