Magyar óriás begyes galamb

 

Származási hely: Magyarország
Összbenyomás: igen nagy, elsősorban, hosszú (minimum 60cm). Alacsony, tág lábállású, hatalmas, gömbölyű ballont fúvó begyes fajta. Egyedül rá jellemző nyugalmi állapotban is laposan ívelt párhuzamosan futó hát és has vonallal, kormánytollakon fekvő és azon túlérő evezőkkel. Az evezők végei a kormánytollakon túl kismértékben keresztezik egymást.

Fej: sima, hosszúkás. A homlok középmagasan domborodó. A fejtető enyhén lapított, a tarkó hosszan ívelő. A testhez harmonikusan illeszkedik.

Szem: A fejhez képest arányos méretű. A fehérek és túlnyomóan fehérrel tarkázottak írisze sötét, Bükkönyszem. A színeseké kukorica sárga.

Szembőr: egysoros keskeny és sima felületű. Színe szürkés vagy vöröses, a toll színéhez igazodva. A fehéreké vörös, sárgák, vörösek és ezek rokon színeinek, világos-pacal színű. Feketék, szalagos kékek, kovácsolt kékek, kékderesek és ezen, színekkel túlnyomóan tarkázottaké sötétszürke színű.

Csőr: Hosszú, tőben erős, a hegye felé elvékonyodó és kissé lefelé hajló. Fúváskor az alsó káva nem látszik. A fehér, a túlnyomóan fehérrel tarkázottak, a vörös és sárga egyszínűek, ezek babos, tarka illetve deres változatainak, valamint a sárga fakó, szalagosoknak sárgakovácsoltak csőrszíne: Világos-szaru színű. A vörös fakó szalagos, valamint a vörös kovácsolt, a fekete, a kék fakó szalagos, fekete szalagos kék, kékderes, kék kovácsolt, és ezekkel babozottak illetve ezekkel a színekkel túlnyomóan tarkázottak csőrszíne: Fekete. Az orrdudor sima fehérrel porozott.


Nyak: Hosszú a felfújt begy teljesen körülfogja, amely ilyen állapotban "gömbölyded" alakú. A tarkó levegővel telített, de úgy hogy a test felső vonalának az ívét ne törje meg. A felfújt begy alsó része a test alsó vonalából előre irányba elfűzés nélkül kiemelkedik.

Mell: széles jól izmolt, mérsékelten emelt. A mellcsont vonala egy vonalat képez a kloákával.

Hát: vállban széles. (váll-mell kerület fiatalon minimum 36cm, kifejlett korban minimum 40 cm) A derék irányába enyhe ívvel lejt és fokozatosan keskenyedik. (Test tömeg fiatalon minimum 65dkg, kifejlett korban minimum 85dkg)

Szárny: hosszú kardalakúan ívelt és testhez simul. A széles szárny pajzsokból növő széles evezőtollak egymást fedik és kormánytollakon fekszenek úgy, hogy azon min 6 cm-rel túlérnek és végeik kis mértékben keresztezik egymást.  Az evezők fesztávolsága minimum 130 cm.

Farok: Hosszú, zárt, nem széles. Tollainak száma: 12 db


Lábak: rövidek, párhuzamosak A lábköz széles. Ideális láb alátámasztás esetén a lábszár és a mell között egy fektetett V - betűt "<" láthatunk! A csüd és az ujjak tollatlanok, vörös színűek.

A karmok a csőr színével megegyeznek.

Gyűrű méret: 10 mm.

Tollazat: Dús, selymes tapintású. A testhez lelógás és hézagmentesen simuló.

Szín és rajz változatok: a tiszta és mély tónusok a kívánatosak.

a;  Egyszínűek: fehér, sárga, vörös, fekete

b;  Szalagosak: fekete szalagos kék, kék fakó szalagos, sárga és vörös fakó szalagos.

c; Deresek: kékderes fekete szalagokkal, vörös deres vörös szalagokkal, sárgaderes sárga szalagokkal.

d; Kovácsoltak: kékben, vörösben, sárgában

e; Babosak: fekete,kék,vörös és sárga babozottsággal

f; Tarkák: A babosokkal megegyező színekben

g; Csaposok: A babosokkal megegyező színekben,

mind két oldalon azonos számú 6-8 fehér karevezővel.

Enyhe hibák:

Fej: kissé húzott illetve nem arányos forma

Szem: Pirosan erezett gyöngyszem

Csőr: Sárgák, vörösek, és tarkák jelzett csőre. Tőben vékony csőr.

Nyak: Rossz kimetszésű torok

Láb: Tarkák jelzett karma.

Szín: Kék illetve fakó szalagosak, kovácsoltak világosabb hát színe.

Lisztes evezők. Kovácsoltak és a szalagosak rajzának elmosódása vagy kisebb hiánya

Toll: laza szerkezet.

Súlyos hibák:

Test: Vékony, rövid, íveletlen meredek test.

Szem: Világos gyöngyszínű szem. Felemás vagy tört szem.

Szembőr: Durván szemcsézett illetve (a vörös és sárga valamint ezekkel rokonszínű tollruhát viselő példányok kivételével) a pacal színű szembőr.

Kétsoros szembőr.

Csőr: a fehérek és túlnyomóan fehérrel tarkázottak jelzett csőre.

A sárgák és vörösek sárga fakók és kovácsoltak sötét csőre. A vörös és kék fakók, vörös kovácsoltak világos csőre. Kékek és feketék jelzett csőre.

Nyak: Rövid és meredek nyak.

Begy: fúvás közbeni horpadt tarkó. Fúvás hiánya. Szabálytalan (körte alakú) begyforma

Has fúvás, Lógóbegy.

Mell: Keskeny - szűk mell. Ívnélküli alsó vonal.

Hát: Keskeny hát ívnélküli felső vonal. Púpos hát.

Szárny: Rövid lógó, rendezetlen, elnyurgult, ívnélküli és bárdos evezők.

Farok: Széles, rendezetlen, sátoros és keresztbe álló kormánytollak, ferde farok.

Lábak: x alakú láb, hosszú láb. Tollas csüd és lábujjak. Csőr színétől eltérő (vegyes) karom szín.

Szín: Vörösek, sárgák és ezek fakó és kovácsolt változatainak kék háta.

Toll: Kezdődő fodrosodás. Lelógó tollak.

Kizáró ok:

Harmadik tollszín. Zsírmirigy hiánya. Alapvető bírálati szempont hiánya.

Megjegyzés: Az adott évi akkori kelésű fiataljai meredekség, begy
alakulás és fúvás irányának tekintetében enyhe hibaként kell bírálni.

 

(A standard leírás Farkas Ferenc honlapjáról származik)

Képgaléria: Magyar Óriás Begyes