Kakasdi Székely Begyes

 

Származási hely:

Magyarország, a Tolna megyei Kakasd településen és környékén élő nemzetiségiek állományaiban tartott és a Bukovinából kitelepített székely menekültek által behozott galambokból kitenyésztett begyes galambfajta.

Összbenyomás:

Nagytestű, mérsékelten meredek tartású, középhosszú lábú, arányos testfelépítésű, nagy, gömbölyded begyet fúvó, szíves rajzú, élénk vérmérsékletű begyes.

Fajtajegyei:

Fej:            Sima, meredek homlokvonalú, a fejtető enyhén lapos, hosszan ívelő tarkóval.

Szem:        Sötét (bükkönyszem), a szembőr keskeny, kétsoros, kissé szemcsézett felületű, kárminvörös színű.

Csőr:          Közepesen hosszú, tőben erős, a csőrhegy felé enyhén elvékonyodó, kissé lefelé irányuló, világos színű. Fejletlen, sima felületű, fehéren porozott orrdudorral.

Nyak:        Hosszú, pózoláskor függőleges tartású. A begy előre irányuló, gömbölyded alakú, a vállaknál a legfejlettebb. Legnagyobb kerülete 38-40 cm. Teljes fúváskor a begy hátsó része is levegővel telített (tarkófúvás).

Mell:          Széles, hosszú, közepesen emelt, enyhén előre domborodó. A mellcsont hosszú és jól beágyazott. Elfűződés nincs.

Hát:           Hosszú, 45 fokban lejtő. A vállak között széles a derék felé fokozatosan elkeskenyedő.

Szárny:      Hosszú, pajzsban széles, a testhez feszesen simuló, zárt. A szárny fesztávolsága 86-90 cm. A hát fedett, de a fehér derék mindig látható. A szánybúbok fedettek. A szárnyvégek nem érnek össze, nem kereszteződnek, a kormánytollakon hordottak, a farok végét el nem érik.

Farok:        Kimondottan hosszú, kétujjnyira zárt, vége a talajt csaknem eléri. A kormánytollak száma 12.

Láb:           Közepesen hosszú, enyhén rogyott, mérsékelten tág állású. A csüd alsó fele és az ujjak tollatlanok. A lábujjak széles terpesztésűek. A karmok fejlettek és világos színűek.

Tollazat:    Feszes, selymes tapintású.

Szín és rajzváltozatok:

Fekete, vörös, és sárga színekben elfogadott. A színek teltek és lakkozottak. Csak szívhátú rajzzal fordulnak elő.

A rajz határai:

Fehér a fej, a nyak hátsó részének felső harmada, valamint fehér elől a begy annak közepéig. Vannak koronacseppes fejűek is, amelyek a fehér fejűekkel azonos elbírálás alá esnek. Továbbá fehér a mell közepétől lefelé a has, a combok, a lágyék, a derék, a szárnypajzs. Színes a tollazat a begy közepétől a mell közepéig, a nyak hátsórészének alsó kétharmada, a hát szívrajza, valamint a farok és annak támasztó tollazata. (Utóbbi - öt év türelmi idő megadása mellett - csak kívánalom.)

Súlyos hibák:

Kis test, vízszintes, vagy túl meredek tartás, púpos hát és derék. Az előírástól eltérő fejforma. Pigmentált csőr, világos írisz. Gömbölydedtől eltérő begyfúvás, lógó begy, has fúvás, a fúvás hiánya, elfűződés. Rövid, ceruza lábak. Kereszteződő szárnyvégek, bárdos, vagy lógó szárny. Széles, rendezetlen, osztott vagy ferde farok. Színes derék, kékes árnyalatú vagy mosott farok. Durva rajzhibák.

Értékelés sorrendje:

Összbenyomás – alak – állás – fúvás – szín és rajz

Gyűrűnagyság: 10 mm.

Fajtacsoport: begyes galambok (IV.)

A standard közzétételének dátuma: 2017. november